יונתן דוידוב

יונתן דוידוב הוא דוקטורנט בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה. בשלוש השנים האחרונות עבד במרכז לחקר החברה כמרכז ועוזר מחקר. תחומי המחקר שלו כוללים התעללות, פגיעה והזנחה של ילדים, ילדים בסיכון, והשפעת אירועים קיצוניים על תהליכי עיצוב זהות. הוא משתמש בעיקר בכלי מחקר איכותניים לצורך פיתוח מודלים מעוגנים בנתונים הממשיגים את החוויה של ילדים ואנשי מקצוע כפי שהיא נתפשת על-ידם.

המשגה זו מאפשרת הפיכת ידע סמוי של המשתתפים על התופעה הנבחנת לידע מובחן וברור שניתן לדון בו באופן מושכל. עבודותיו כוללות בין השאר את נושא החשיפה של התעללות ופגיעה בילדים כפי שנתפשת בעיני אנשי המקצוע, תהליכי עיצוב זהות מקצועית של אנשי מקצוע העוסקים בטיפול בילדים בסיכון, ותהליכי עיצוב זהות של נערים מרקע מוזנח שמצטרפים לחבורות רחוב.


ליונתן תואר ראשון בפילוסופיה ותואר שני בעבודה-סוציאלית קלינית (התמחות טראומה) מאוניברסיטת חיפה. הניסיון הקליני שלו כולל עבודה עם חיילים נפגעי תגובת קרב וניצולי שואה. הרקע הפילוסופי שלו השפיע עליו לבחור בגישה טיפולית אקסיסטנציאליסטית.

יונתן הוא עמית מחקר בתר-דוקטורט של מכון חרוב. במסגרת זו הוא מתכוון לעסוק בסוגיות שקשורות בהעברת ידע בין תרבותי במסגרת פרויקט המחקר "קהילות חזקות", שמטרתו הפחתת אלימות ופגיעה בילדים בקהילות חלשות. המחקר מתעתד ליצור ממד השוואתי שיקדם את הטמעת הפרויקט הנ"ל בהקשרים תרבותיים אחרים, כולל יישומו בישראל.

עבור לתוכן העמוד