Haruv Childrens Campus

  יחידות הקמפוס

  מרכז חירום שוסטרמן לילדים ומשפחותיהם הוקם בשנת 1992, והוא מרכז החירום הראשון שנוסד בישראל
  טל': 02-6712030קראו עוד
  מרכז הגנה לילדים ולנוער בירושלים הוא אחד משבעת מרכזי הגנה הפזורים ברחבי הארץ.
  טל': 02-6448844קראו עוד
  המועצה לשלום הילד פועלת זה שלושה עשורים להגנה על ילדי ישראל ולקידום שלומם, רווחתם וזכויותיהם.
  טל': 02-6780606קראו עוד
  העמותה פועלת לקידום בריאותם ורווחתם של כל הילדים במסגרת המשפחתית והקהילתית.
  טל': 02-6285891קראו עוד
  "מעברים" - ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין היא מחלקה במינהל לשירותי קהילה באגף הרווחה של עיריית ירושלים
  טל': 02-5456965קראו עוד
  בעשור האחרון אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של שימוש בסימולציה רפואית לצורכי הדרכה והערכה במקצועות הרפואהקראו עוד
  עמותת שקל היא העמותה המובילה בישראל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה
  טל': 02-6711710קראו עוד
  עבור לתוכן העמוד